Benvenuti

  Wellkomm

    Wolgcheemni

      Willkommen

           Bienvenue

Centro Studi e Cultura Walser - Walser Kulturzentrum

 
Issime
 

Pater noster

Ündschen Atte das bischt im hümmil, das déin noame séji gwihti, das déin weelt cheemi, das als séggi wi d' willischt sua im hümmil wi ouf im heert.
Gib n'ündsch höit ünz bruat van all toaga, tu n'ündsch varzîn ündsch schuldini wi wir varzîn deenen das n'ündsch séin schuldig, loa n'ündsch nöit vallen im schwache weg, wa hüt n'ündsch ous ter ellji büaschi dinhi.  Amen


Méin Lljibi Gott un ündsch Lljibu Vraua, schikhjit n'ündsch an guten tag (an gut nacht) elljenen zseeme wi Ihr heit n'ündsch gschikhjt an gut nacht (an guten tag).
Mio  Dio e nostra Buona Signora, mandate una buona giornata (una buona notte) a tutti noi come ci avete mandato una buona notte (una buona giornata).
 
 


                         Quadro con l'Ave Maria in tedesco     Issime
 

 
 
 

Gressoney
 

Pater noster

Endsche attò, das béscht ém hémmel , heilége siggé din noame, chéemé din Herrschaft, dass  din Wélle siggé gmachte em Hèmmèl òn òf déscher wéelt.
Géb hit éndsch énz tegléchs bròt, òn tue verzie éndsché schòlde wie wier tiebersché verzie éndsche scholdner. Tuenendsch nid verfiere, aber tuenendsch erlése vòm schlächta. Amen
 

Angelo di Dio

Engelté komm, mach mé fromm dass éch zu dier em hémmél komm.
Vieni angioletto, fammi diventare buono affinchè possa venire con te in Paradiso.


 
Quadretto a punto croce con Haussegen (benedizione della casa) presente in quasi tutte le case
 

Centro Studi e Cultura Walser
Walser Kulturzentrum
Strada Regionale 44  n.1
11025 Gressoney-Saint-Jean (AO) Italia
Tel. e Fax 0125 356248
E-mail: walserkultur@libero.it
Copyright © 2009
Web Design Digival
 
Centro Studi e Cultura Walser - Walser Kulturzentrum